Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. İsmail Çelik

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vehbi Erçolak

Sayman
Doç. Dr. Serdar Karakaya

Sekreter
Prof. Dr. Fatih Selçukbiricik

Üye
Doç. Dr. Dilek Erdem

Üye
Doç. Dr. Ali Murat Sedef

Üye
Doç. Dr. Ramazan Acar